Mật ong bạc hà VietGAP

Mật ong bạc hà VietGAP đang là xu thế phát triển của nghề nuôi ong bạc hà ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Dưới sự hướng dẫn của Chi cục Nông Lâm Thủy Sản, mật ong bạc hà đang dần … Đọc thêm