Mật ong bạc hà Quản Bạ

Quản Bạ, là huyện đầu tiên nằm trong cao nguyên đá Đồng Văn. Quản Bạ có địa hình không cao, ít núi đá nhưng khí hậu khá mát mẻ. So với những huyện nằm trong địa bàn cao nguyên đá, thì cây bạc hà ở Quản Bạ mọc ít nhất. Vì vậy, chất lượng của … Đọc thêm